niedziela, kwietnia 11, 2021
   
Czcionka
Nowa odsłona serwisu Gwizdek.pl 27.10.2012 09:00


Art. 38 Faul techniczny

38.1  Zasady zachowania

38.1.1
Właściwy przebieg meczu wymaga pełnej i lojalnej współpracy członków obu drużyn (zawodników, zmienników, zawodników wykluczonych, trenerów, asystentów trenerów i osób towarzyszących) z sędziami, sędziami stolikowymi i komisarzem, jeśli jest obecny.

38.1.2
Każda drużyna ma prawo starać się o zwycięstwo najlepiej jak potrafi, ale musi te starania realizować w duchu sportowej i uczciwej rywalizacji.

38.1.3
Jakiekolwiek umyślne lub powtarzające się pogwałcenie tej współpracy bądź ducha niniejszego przepisu, potraktowane zostanie jako faul techniczny.

38.1.4
Sędziowie mogą zapobiec faulom technicznym poprzez ostrzeganie lub nawet ignorowanie drobnych technicznych naruszeń o charakterze administracyjnym, które w oczywisty sposób nie są umyślne i nie wpływają bezpośrednio na przebieg meczu, chyba że pomimo ostrzeżeń powtarzają się.

38.1.5
Jeśli techniczne naruszenie przepisów zostaje odkryte po tym, jak piłka stała się żywa, gra powinna zostać zatrzymana i orzeczony faul techniczny. Kara powinna zostać wykonana tak, jakby faul techniczny został popełniony w momencie, kiedy został orzeczony. Cokolwiek wydarzyło się pomiędzy wystąpieniem naruszenia a zatrzymaniem gry pozostaje w mocy.

38.2  Akt przemocy

38.2.1
Podczas meczu mogą zdarzyć się akty przemocy sprzeczne z duchem sportowego współzawodnictwa i zasady fair play. Powinny one być natychmiast powstrzymane przez sędziów i jeśli to niezbędne, przez siły odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego.

38.2.2
Kiedy dochodzi do aktów przemocy pomiędzy zawodnikami, zmiennikami, trenerami lub osobami towarzyszącymi na boisku lub w jego sąsiedztwie, sędziowie muszą podjąć niezbędne działania, aby je powstrzymać.

38.2.3
Każda z wyżej wymienionych osób, która jest winna rażących aktów agresji wobec przeciwników lub sędziów, powinna zostać zdyskwalifikowana. Sędziowie muszą złożyć sprawozdanie ze zdarzenia organowi odpowiedzialnemu za rozgrywki.

38.2.4
Funkcjonariusze publicznych służb porządkowych mogą wejść na boisko tylko na prośbę sędziów. Jednakże, gdyby widzowie wkroczyli na boisko z wyraźnym zamiarem popełnienia aktów przemocy, funkcjonariusze publicznych służb porządkowych muszą interweniować natychmiast, aby zapewnić bezpieczeństwo drużyn i sędziów.

38.2.5
Wszystkie inne miejsca, włącznie z wejściami, wyjściami, korytarzami, szatniami itp., podlegają jurysdykcji organizatora meczu oraz służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.

38.2.6
Sędziowie nie mogą pozwolić na działania zawodników, zmienników, trenerów, asystentów trenerów oraz osób towarzyszących, które mogą doprowadzić do zniszczenia wyposażenia hali.

Sędziowie po zauważeniu takiego postępowania muszą bezzwłocznie ostrzec trenera winnej drużyny.

W przypadku powtórzenia się takiego postępowania, należy natychmiast orzec faul techniczny wobec winnej(ych) osoby(ób).

Decyzje podjęte przez sędziów są ostateczne i nie mogą być lekceważone lub kwestionowane.

38.3  Definicja

38.3.1
Faul techniczny zawodnika, to faul nie związany z zetknięciem z przeciwnikiem wynikający z poniższych sytuacji, lecz nieograniczony tylko do nich:
 • Lekceważenie ostrzeżeń sędziów.
 • Obraźliwe dotykanie sędziów, komisarza, sędziów stolikowych lub osób znajdujących się na ławce drużyny.
 • Obraźliwe zwracanie się do sędziów, komisarza, sędziów stolikowych bądź przeciwników.
 • Używanie języka lub gestów, które mogą być uznane za obraźliwe, bądź podburzające publiczność.
 • Zaczepianie przeciwnika, bądź zasłanianie mu widoku przez wymachiwanie rękami tuż przed jego oczami.
 • Opóźnianie gry przez celowe dotykanie piłki po tym, jak przeszła przez kosz.
 • Opóźnianie gry przez uniemożliwienie szybkiego wprowadzenia piłki.
 • Padanie na podłogę w celu udawania faulu.
 • Chwytanie obręczy kosza w taki sposób, że cała waga zawodnika jest przez tę obręcz podtrzymywana, chyba że zawodnik chwyta na chwilę obręcz po wsadzie lub - w ocenie sędziego - stara się uniknąć kontuzji swojej lub innego zawodnika.
 • Nielegalne dotykanie piłki lub ingerencja w jej lot (przez obrońcę) podczas jedynego lub ostatniego rzutu wolnego. W wyniku błędu jeden (1) punkt zostaje zaliczony drużynie atakującej, po czym należy orzec faul techniczny wobec winnego obrońcy.

38.3.2
Faul techniczny trenera, asystenta trenera, zmiennika, zawodnika wykluczonego lub osoby towarzyszącej, to faul za obraźliwe zwracanie się lub dotykanie sędziów, komisarza, sędziów stolikowych, przeciwników lub naruszenie przepisów o charakterze proceduralnym lub administracyjnym.

38.3.3
Trener podlega dyskwalifikacji, gdy:
 • Zostaje ukarany dwoma (2) faulami technicznymi ("C") orzeczonymi w konsekwencji jego osobistego niesportowego zachowania.
 • Zostaje ukarany trzema (3) faulami technicznymi ("B") w konsekwencji niesportowego zachowania osób znajdujących się na ławce drużyny (asystent trenera, zmiennik, zawodnik wykluczony lub osoba towarzysząca) lub w wyniku trzech (3) fauli technicznych, z których jeden (1) został orzeczony przeciwko trenerowi ("C").

38.3.4
Jeżli trener zostaje zdyskwalifikowany w związku z art. 38.3.3, to faul techniczny jest jedynym faulem, który należy ukarał i żadna dodatkowa kara za dyskwalifikację nie powinna zostać przyznana.

38.4  Kara

38.4.1
Jeśli faul techniczny zostaje popełniony przez:
 • Zawodnika, to należy zapisać faul techniczny temu zawodnikowi i zaliczyć go do fauli drużyny.
 • Trenera ("C"), asystenta trenera ("B"), zmiennika ("B"), zawodnika wykluczonego ("B") lub osoby towarzyszącej ("B"), to należy zapisać faul techniczny trenerowi i nie zaliczać go do fauli drużyny.

38.4.2
Przeciwnikom zostają przyznane dwa (2) rzuty wolne, po czym nastąpi:
 • Wprowadzenie piłki na przedłużeniu linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego.
 • Rzut sędziowski w kole środkowym na rozpoczęcie pierwszej kwarty meczu.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Kto z obecnych członków Zarządu Podlaskiego Związku Koszykówki powinien objąć wakującą funkcję Prezesa?

Czeropski Jarosław - 13.9%
Hałaburda Eugeniusz - 9.7%
Kościuczyk Andrzej - 1.4%
Kozłowski Marek - 6.9%
Nikiciuk Stefan - 4.2%
Olesiuk Aleksy - 4.2%
Sawicki Tomasz - 31.9%
Ślusarczyk Jan - 4.2%
Tomaszewski Tomasz - 23.6%

Total votes: 72
The voting for this poll has ended on: 17 Lis 2012 - 12:52

Translate this page

Statystyki

Rotator

nasi przyjaciele:

Żubry Białystok

Tur Bielsk Podlaski

e-coach.pl, Twój portal Twoja koszykówka!

www.turbielsk.pl

Internet Map

nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie w konkursie ZoneP2P.pl !!!

Kolegium Sędziów Podlaskiego Związku Koszykówki - Gwiazdor


Reklama

Liczniki odwiedzin


Dzisiaj:0
Wczoraj:52
Miesiąc:513
Wszystkie:539967

Donate Paypal

Znajdź mnie...

Facebook: facebook RSS: RSS Krew: krew Digg: Digg Skype: Skype hi5: hi5 MySpace: myspace Dmoz.org: dmoz gadu-gadu: gadu-gadu del.icio.us: delicious Twitter: twitter Linked In: linked in Flickr: flickr
przywróć ustawienia początkowe