Komunikat Zarządu Podlaskiego Związku Koszykówki

Zarząd Podlaskiego Związku Koszykówki w dniu 16.10.2009 uchwalił, co następuje :

 

  1. Regulaminy i opłaty obowiązujące w sezonie 2009/2010 zostają utrzymane z poprzedniego sezonu.

  2. Opłata wpisowa do ligi (+ kaucja) powinna być uiszczona w terminie do 1 listopada 2009 r. W przeciwnym wypadku zespół nie zostanie dopuszczony do rozgrywek Podlaskiego Związku Koszykówki.

  3. Zgodnie z Regulaminem Podlaskiego Związku Koszykówki wszystkie formalności związane z licencjami klubowymi, zawodniczymi, trenerskimi powinny zostać uregulowane do dnia 10 grudnia 2009 roku.

  4. We wszystkich cyklach rozgrywek młodzieżowych PodlZkosz każdy zawodnik ma obowiązek posiadania karty zdrowia z aktualnym wpisem o zdolności do gry. Dokument ten będzie sprawdzany przez sędziego głównego przed meczem. Zawodnik nieposiadający ważnych badań lekarskich nie zostanie dopuszczony do zawodów.

  5. We wszystkich obiektach sportowych w których, odbywać się będą zawody Podlaskiego Związku Koszykówki organizator zawodów zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu do dokonywania pomiaru 24 sekund przez sędziów stolikowych.

 

Prezes Podlaskiego Związku Koszykówki
Marek Kozłowski