Walne Zebranie Sędziów

Kolegium Sędziów Podlaskiego Związku Koszykówki podaje do wiadomości termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Sędziów Podlaskiego Związku Koszykówki:

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sędziów
27 maja 2012 roku (niedziela)
I termin godz. 11:00
II termin godz. 11:15
ul. Mieszka I 18 - SP 19 Białystok

Obecność sędziów obowiązkowa !!!

Plan porządku obrad!!!