Po wyborach...

Dnia 27 maja 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium Sędziów Podlaskiego Związku Koszykówki. Zgodnie z przedstawionym wcześniej Regulaminem Obrad sędziowie mieli okazję m.in. zapoznać się z podsumowaniem działalności KS minionej kadencji (referował kol. Tomasz Tomaszewski - ustępujący Przewodniczący KS), wziąć udział w dyskusji na temat bieżących wydarzeń w naszym okręgu, usłyszeć o rozliczeniach finansowych, jak również i przede wszystkim wziąć czynny udział w wyborze nowych władz na kolejną kadencję. Decyzją delegatów kol. Tomasz TOMASZEWSKI będzie miał okazję kontynuować swoją działalność w roli Przewodniczącego Kolegium Sędziów. Skład 7-osobowego Kolegium Sędziów - wybranego jednogłośnie - uzupełniają koledzy:
Piotr STEPANIUK - Wiceprzewodniczący KS, Referat ds Szkolenia;
Gabriel ROGOWSKI - Mr Everything
Tomasz KLIMCZUK - Referat ds. Dyscypliny;
Grzegorz PILAT - członek Referatu Obsad, Referat Promocji i Reklamy
Tomasz CIESIELSKI - członek Referatu Obsad
Widas SZLAUŻYS - Referat ds Kontaktów Regionalnych.

Podział obowiązków w nowym KS może się jeszcze "delikatnie" zmienić - decyzje zapadną na pierwszym zebraniu w najbliższym czasie.
W tym miejscu warto wspomnieć o stosunkowo niskiej frekwencji wyborczej, co w świetle ważności podejmowanych decyzji kładzie się cieniem na postawie niektórych koleżanek i kolegów sędziów. Kilka osób zgłosiło wcześniej swoją absencję z wyraźnym uzasadnieniem swojej nieobecności. Wszystkim przybyłym na "Wybory" serdecznie dziękujemy. Liczymy na wsparcie koleżanek i kolegów sędziów w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska koszykarskiego na Podlasiu.

Ze sportowym pozdrowieniem
KS