UWAGA!!! Bezpłatne kursy

Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i przygotowania specjalistów w sporcie do zmian i wyzwań rynku pracy.
Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach projektu będą prowadzone BEZPŁATNIE: Planowane są zajęcia w zakresie różnych dyscyplin sportowych w zależności od zainteresowania potencjalnych słuchaczy.
Wiodącymi są piłka nożna, siatkowa, koszykówka i strzelectwo.

Kurs instruktora składa się z 256 godz. co daje 16 weekendów.
Czas trawania kursu : październik - czerwiec

100 godz. - część ogólna
150 godz. - część specjalistyczna
6 godz. - egzaminy wstępne i końcowe

(zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele)

Rekrutacja prowadzona jest przez:
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy w Białymstoku
Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych
ul. Brukowa 28 lok. 8
15-889 Białystok
tel/fax: 85 742 55 00

Chętnych do skorzystania z kursu proszeni są o rejestrację na stronie: www.sport.wlodkowic.pl

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone są w folderze i na ulotce.

Folder OPKKS
Ulotka OPKKS